Legal – Cookies – cs

Provozovatel

Webové stránky coinfather.io (dále jen „Webová stránka“) provozuje společnost Lead Empire, s.r.o, se sídlem Nové sady 988/2, Brno 602 00, Česká republika, IČ: 04741803, DIČ: CZ04741803 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. 91674 C (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel je správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci provozování Webové stránky a poskytování souvisejících služeb ve smyslu nařízení č. 2016/679 EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Vy jako návštěvník a uživatel Webových stránek jste subjektem údajů ve smyslu GDPR.

Účel dokumentu

Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás s podmínkami a náležitostmi používání cookies a obdobných technologií Provozovatelem. Prohlášení  o užívání cookies navazuje na Pravidla nakládání s osobními údaji a informace specifické pro cookies. Další informace o zpracování osobních údajů Provozovatelem a obecné informace podle GDPR naleznete v dokumentu Pravidla nakládání s osobními údaji.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům. Více informací o cookies můžete najít například na příslušné stránce otevřené encyklopedie Wikipedia nebo na stránkách allaboutcookies.org. Na Webových stránkách jsou používány cookies zejména pro zajištění jejich řádného fungování včetně přihlašování uživatelů a zajištění bezpečnosti, dále pak k analýze návštěvnosti Webových stránek.

 • Cookies nezbytné pro fungování Webových stránek

Udržení uživatelské relace: tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Provozovatel byl při zobrazování webových stránek schopný rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele; Základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené Uživatele: ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují). Výše uvedené cookies jsou nezbytné pro řádné zajištění fungování Webových stránek. K jejich uložení není třeba Vašeho souhlasu v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále je „ZEK“).

 • Cookies pro analýzu návštěvnosti
Cookie Popis
_ga Využívaná Google Analytics k uchování unikátního ID za účelem generování anonymních statistik při analýze návštěvnosti. Doba expirace 2 roky.
_gat Využívána Google Analytics k optimalizaci zatížení serverů požadavky. Doba expirace 1 minuta.
_gid Využívaná Google Analytics k uchování unikátního ID za účelem generování anonymních statistik při analýze návštěvnosti. Doba expirace 1 den.
collect Využívána Google Anaůytics k uložení a odeslání agregovaných statistických dat.
#-post-views_# Využíváno Provozovatelem k analýze návštěvnosti Webových stránek. Persistentní.

Výše uvedené cookies jsou využívány Provozovatelem ke statistické analýze návštěvnosti Webových stránek a neukládají žádné osobní údaje, pouze agregované anonymní údaje. Tyto cookie jsou ukládány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného nastavením Vašeho prohlížeče v souladu s § 89 odst. 3 ZEK.

 • Další cookies
Cookie Popis
local_storage_support_test Využívaná twitter.com k testování nastavení prohlížeče. Persistentní.
lang Využívána twitter.com k uchování uživatelových jazykových předvoleb. Uložena po dobu trvání relace.
_widgetsettings Využívána twitter.com bude doplněno. Persistentní.
i/jot Využívána twitter.com k uložení unikátního ID uživatele pro cílení reklamy.
test_cookie Využíváno Google LLC k testování nastavení prohlížeče. Doba expirace 1 den.
IDE Využíváno Google LLC k měření efektivity cílené reklamy. Doba expirace 1 rok.
pagead/1p-user-list/# Využíváno Google LLC bude doplněno.
retargeting Využíváno seznam.cz bude doplněno.
sid Využíváno seznam.cz k uchování unikátního ID uživatele. Doba expirace 29 dní.

 Výše uvedené cookies jsou využívány třetími stranami v rámci cílení reklamy. Tyto cookie jsou ukládány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného nastavením Vašeho prohlížeče v souladu s § 89 odst. 3 ZEK.

 • Další informace o cookies
  • Google Analytics

Další informace o cookies služby Google Analytics můžete najít na stránkách pro vývojáře Google Analytics.

 • Google AdSense

Další informace o cookies služby Google AdSense můžete najít na stránkách nápovědy AdSense.

 • Sklik

Další informace o využívání cookies službou sklik.cz můžete najít na stránkách nápovědy sklik.cz.

 • Twitter

Další informace o využívání cookies ze strany společnosti Twitter, Inc. naleznete v nápovědě twitter.com.

Vaše volby

 • Nastavení prohlížeče

Váš prohlížeč lze nastavit, aby povolil nebo zakázal uložení všech cookies, cookies třetích stran nebo individuálně dle příslušné webové stránky a Vašich preferencí. Informace o nastavení Vašeho prohlížeče naleznete typicky na webových stránkách jeho vydavatele. Nastavení Vašeho prohlížeče může být interpretováno jako souhlas s uložením cookies do Vašeho prohlížeče. Pokud zakážete uložení veškerých cookies (nebo cookies, které jsou nezbytné k zajištění fungování Webových stránek), nemusí Webové stránky fungovat správně, vůbec nebo může být jejich fungování omezeno.

 • Google Analytics

Provádění analýzy návštěvnosti pomocí služby Google Analytics lze zablokovat používáním Google Analytics Opt-out Browser Add-on.